Co-direction, light/costume design for "The Fallen Dervish," written by Alexandros Papadiamantis    

Ancient Theatre of Mantineia, Malliaropouleion Theatre (Tripolis), Alexandros Papanastasiou Museum (Levidi), Arcadia, Greece. August 2022. 

Direction: Giannis Karounis, Despina Zacharopoulou. 

Actor: Giannis Karounis. 

Musicians on stage: Eleni Baili (ney), Evangelia Stavrou (drums). 

photos © Ioanna Noir Zacharopoulou (Ancient Theatre of Mantineia) and Tasos Tsiamis (Malliaropouleion Theatre, Tripolis)  for Peira(g)ma Theatre Group

The Fallen Dervish (set up)
press to zoom
The Fallen Dervish (set up)
press to zoom
The Fallen Dervish (set up)
press to zoom
The Fallen Dervish
press to zoom
1/1